Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria adwokacka Roszczyniała oferuje pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, m.in.:

kompleksowe porady prawne oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
sporządzanie zażaleń, skarg na bezczynność organu, wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnych, skarg do sądu administracyjnego, wniosków o uchylenie bądź zmianę ostatecznej decyzji, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji; skarg o wznowienie postępowania i wszelkich innych pism w postępowaniu.

Skontaktuj się ze mną

Bądź na bieżąco

Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Adres

Śląska 21, 81-319 Gdynia

E-mail

kancelaria@roszczyniala.com

Zadzwoń

+48 798 617 669