Prawo karne

Problematyka prawa karnego ma w profesji adwokata szczególne znaczenie. Występowanie w roli obrońcy oskarżonego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością i starannością, ponieważ często stawką jest wolność człowieka. Każda sprawa – zarówno związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadaniem środków odurzających czy też pobiciem – wymaga od obrońcy znakomitej wiedzy i doświadczenia procesowego. Daje to rękojmię rzetelnego i uczciwego procesu karnego oraz zachowania podstawowych zasad postępowania.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania – od chwili zatrzymania przez Policję, Straż Graniczną, CBŚP, Prokuraturę lub postawienia podejrzanemu zarzutów poprzez postępowanie przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, aż po postępowanie wykonawcze. Na każdym z tych etapów kluczowa może się okazać pomoc dobrego adwokata w sprawach karnych. 

 

Zakres świadczonej pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje między innymi: 

 

  • porady prawne w sprawach karnych,
  • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
  • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym, np. zażaleń, apelacji, kasacji.
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego,
  • przygotowywanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • konsultacje i opinie prawne w zakresie prawnokarnej odpowiedzialności podmiotów oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych (prawo karne gospodarcze),
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, m.in. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenia wykonania kary, dozór elektroniczny,
  • prowadzenie spraw z zakresu przestępstw w ruchu drogowym w szczególności dotyczących prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości,
  • reprezentacja obwinionych i pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia, zarówno przez sądami jaki innymi właściwymi organami,
  • sporządzanie opinii prawnych.
Skontaktuj się ze mną

Bądź na bieżąco

Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Adres

Śląska 21, 81-319 Gdynia

E-mail

kancelaria@roszczyniala.com

Zadzwoń

+48 798 617 669