1. Home
  2. Blog
  3. Zmiany w przepisach dotyczących zachowku maj 2023 – co warto wiedzieć
shutterstock_1791564398

Zmiany w przepisach dotyczących zachowku maj 2023 – co warto wiedzieć

Ustawa o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2023 roku wprowadziła zmiany w przepisach o zachowku, które to nie były zmieniane od kilkudziesięciu lat i były najbardziej konserwatywnymi regulacjami w Europie.
 
Zachowek jest instytucją prawną mającą na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie. Jeżeli dana osoba nie została uwzględniona w testamencie może domagać się od pozostałych spadkobierców rekompensaty, którą nazywamy „zachowkiem”
 
Ww. ustawą dodano art. 9971 k.c., który powoduje, że obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać:
1)    odroczenia terminu jego płatności,
2)    rozłożenia go na raty,
3)    a w wyjątkowych przypadkach - jego obniżenia, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku.
 
W przypadku rozłożenia na raty roszczenia z tytułu zachowku terminy ich uiszczenia nie mogą przekraczać łącznie pięciu lat. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zapłaty rat już wymagalnych lub przedłużyć ten termin, jednak nie może być on dłuższy niż 10 lat.

Adres

Śląska 21, 81-319 Gdynia

E-mail

kancelaria@roszczyniala.com

Zadzwoń

+48 798 617 669